top of page

Çalışan Aidiyeti ve İK Analitik Yazılımları

Gallup araştırma şirketi tarafından 2021 yılında hazırlanan Global İşyeri Raporu’na göre çalışanların %85'i işe gönülden adanmış değil veya aktif olarak işten ayrılmayı düşünüyorlar. Bu küresel "norm"un ekonomik sonuçları da, yaklaşık 7 trilyon dolar üretkenlik kaybına sebep oluyor.

“%18'i işlerinden ve işyerlerinden “ayrılma niyetinde” iken, %67'si "aidiyet” hissetmiyor.”

Bu ikinci grup, işgücünün çoğunluğunu oluştururken kötü performans gösteren çalışanlar değiller sadece kuruma karşı gönülden bir bağlılık hissetmiyorlar. İşe aidiyet hissetmeyen çalışanlar şirketlere zamanlarını verirler fakat en iyi performansını ya da en iyi fikrini paylaşma taraftarı değillerdir.

Yapılan birçok çalışma kurumların, işveren ve çalışan arasında iki yönlü ilişki gerektiren “işe adanma (work engagement)”yı beslemek ve geliştirmek için çalışması gerektiğini kanıtlamaktadır.

Adanmanın düşük olduğu kurumlarda tükenmişlik, işten ayrılma niyeti ve işten ayrılma (turnover) oranının yüksekliği yine benzer çalışmalarla ispatlanmıştır. Fakat bu veriler hala bazı yönetim modelleri tarafından soyut veriler olarak algılanmaya devam etmektedir. Bu sebeple şirket aidiyeti olmayan çalışanlar ordusunun yarattığı zarara ROI (Return of Investment) olarak da bakılması gerekmektedir.

ROI Yatırım Fayda Maliyet

Çalışanın çıkardığı performans üzerinden ona yapılan yatırımın geri dönüşümünü (ROI) ölçmek insan kaynakları profesyonellerinin en temel görevlerinden biridir. Performans da mevcut çalışan aidiyeti ile doğrudan alakalıdır.

En yüksek performanslı çalışan ile en düşük performanslı çalışan arasındaki farkı bilmek ve her ikisinin şirkete olan finansal etkilerini iyi analiz etmek zaruridir. Bu fark ihmal edilemeyecek kadar büyük olabilir.

İşletmelerde büyüklük önemli değildir ancak ölçüm kesinlikle önemlidir. Hangi ilerlemeyi kaydettiğinizi, önceliklerinizin neler olduğunu ve daha spesifik olarak, yaptığınız yatırımların doğru olup olmadığını bilmek istiyorsanız, o zaman İK süreçlerini bazı metrikler ile kesinlikle takip etmek gerekecektir.

Peki nasıl çözüme ulaşırız ? Metrik verileri toplama ve analiz etme faaliyeti başlı başına zaman alan bir yatırımdır. Hangi boyutta olursa olsun, herhangi bir işletmenin yatırım getirisini izlemesi için İK Analitiği programlarının kullanılması çok önemlidir ve ROI hesaplama kolaylığı ile daha anlamlı veriler elde edilebilir.İK Analitiği yazılımları nasıl yardımcı olabilir?

Tükenmişlik, işe gönülden adanma problemi yaşayan ya da işten ayrılma niyeti olan çalışanların sayısını ve şirket içi oranını güvenilirliği test edilmiş anketler ile analiz etmek bir yöntemdir fakat anket ortamına güvensizlik yaşayan çalışanların cevapları manipüle etme sıkıntısı da anketlerin en büyük handikapıdır. Hem anket hem de pasif data toplama yöntemi ile bu analizi yapmak daha sağlıklı sonuçlar elde etmemizi ve doğru aksiyonları almamızı sağlar.

Bunun için Inboxage tarafından sunulan ve İK analitiği yöntemlerinden en çok tercih edilen ONA için geliştirilmiş ürünü kullanmak iyi bir alternatif çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Organizasyonel Ağ Analizi (ONA), insanlar, gruplar ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları ve bilgi akışlarını haritalamak, ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan teknik bir uygulamadır. ONA araçları arasında anketler, e-posta trafiğini izleyen sistemler ve tüm iletişim türlerine (e-posta, metin mesajları, geri bildirim, konuşmalar) bakan daha karmaşık uygulamalar bulunur.


Dolayısı ile ONA ile yapılan analizler sonucunda;


1- Şirket içi yüksek potansiyelli (HIPO) çalışanlar - Aidiyeti yüksek olan çalışanlar

2- Tükenmişlik yaşayan ekipler ve çalışanlar - İşten ayrılma potansiyeli yüksek çalışanlar

gibi tespitler ve ROI hesaplamaları da kolayca yapılabilir. McKinsey tarafından yapılan araştırmaya göre, bu gibi sosyal teknolojilerin çalışanların üretkenliğini arttırdığın tespit edilmiştir.


İnsan Kaynakları Katma Değer Verimlilik

Kaynak: International Data Corporation (IDC); McKinsey Global Institute Analysis


Açıkça dünya kuruluşlarının devamlılığı, çalışan bağlılığını doğru bir şekilde sağlama ve çalışanların verimliliğini arttırma ile doğru orantılıdır. Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğu bu gibi yatırımları ve bu yatırımların getirisinin ölçümünü zorunlu kılmaktadır. Bu yolculuk Inboxage gibi sosyal yazılımlar aracılığı ile artık eskiye oranla çok kolay bir hal almıştır.

102 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page