top of page

2021 İK TRENDLERİ

Güncelleme tarihi: 26 Mar 2021


Kabus gibi geçen 2020 yılının sonuna yaklaşırken 2021 yılı İK profesyonelleri için neler getirecek bunları sizler için derledik;Strateji
İnsan Kaynaklarının önemi

1. Mevcut İK Trendleri: İK Organizasyonlarının Önemi Arttı

İK, bir organizasyondaki çalışanların yaşam döngüsünü yönetir: işe alma, oryantasyon, eğitim, işten ayrılma vb. Covid-19'un iş piyasası üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, şirketlerin %60'ı pandeminin başlamasından bu yana en az bir yeni çalışanı işe aldı.


Bazı sektörler (konaklama ve perakende gibi) mevcut çalışanları işten çıkarmak ve yeni pozisyonları dondurmak zorunda kalırken, diğer endüstriler ürünlerine veya hizmetlerine olan talepteki artış nedeniyle iş gücü sayılarını artırdı.


İK departmanları, çalışanlar için yeni zorluklar ile ilgilenmek zorunda kalırken, aynı zamanda sosyal mesafe yönergelerini takip etmek için yeni ekip üyelerini uzaktan işe almak ve oryante etmek zorunda kaldılar.


Uzaktan işe alım ve oryantasyon, İK departmanları için yeni zorluklar içeriyor:


· Bir adayın yetkinliklerini sanal olarak görüşme ve değerlendirme

· Uzaktan çalışmaya uygun adaylar bulma

· Sanal bir işe alım ve eğitim sürecinde şirket kültürünün aktarılması


Ancak İnsan Kaynakları departmanının pandemi sırasındaki rolü, işe alım sürecinin ötesine uzanıyor. Özünde, İK’nın ana hedefi bir işletmenin çalışanlarını desteklemektir. İşletmeler yeni normlara uyum sağlamaya devam ettikçe, mevcut çalışanlar her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyacaklar.

Çalışanlar için, çalıştıkları şirketler pandemi sırasında önemli bir rehberlik ve bilgi kaynağıdır.


Uzaktan çalışmaya yeni başlayan işçilerin %80'i, şirketlerinin iç iletişiminin, kendi işlerinde kriz sırasında karar verirken daha güvende hissetmelerine yardımcı olduğunu söylüyor.

Birçok çalışan ilk kez uzaktan çalışıyor ve iş-ev sorumluluklarını dengelemek gibi yeni zorluklarla uğraşmak zorunda kalıyor.

İşçilerin karşılaştığı bu yeni zorluklara ek olarak, insanlar neredeyse 7/24 pandemi hakkında sürekli bilgi ile doluyor. Haberlerin neredeyse her gün ortaya çıkmasıyla birlikte, işçiler işverenlerine iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda da güvenmek istiyor.


Bu nedenle, 2021' de, mevcut İK trendlerinin dijital iletişime daha fazla odaklanacağını tahmin ediyoruz. Sosyal mesafe kuralları göz önüne alındığında, çalışanların sürekli uzaktan bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık ve güvenlik bilgileri ile ilgili güncellemelerin çalışanlarınızın işlerini yapma yeteneğini doğrudan etkilediği sektörlerde anlık güncellemeler bir zorunluluk haline gelecek.


2. İK Trendleri: Çalışanların Zihin Sağlığına (Mental Health) Daha Fazla Vurgu


İstatistikler, COVİD-19'un ruh sağlığımızı olumsuz etkilediğini gösteriyor. Haziran 2020'nin sonlarında CDC (Center Disease Control and Prevention ) , ABD'li yetişkinlerin %40'ının pandeminin bir sonucu olarak ruh sağlığı veya madde bağımlılığı mücadeleleri yaşadığını duyurdu.


İK rolü, bir kuruluşun çalışanlarının sağlığını korumayı da içerir, bu nedenle 2021 için ön gördüğümüz İK alanındaki kalıcı trendlerden biri, zihin sağlığı ve refah (well-being) girişimlerine yatırım yapmak olacak.


  • Ulaşılabilir olmak: Çalışanlar, uzaktan çalışma konusunda bunalmış hissetmek veya şirket içindeki gelecekleri hakkında endişeli hissetmek gibi zihinsel sağlık sorunları yaşamaktadır. İK departmanları, çalışanların kaygılarını dile getirmeleri ve aklındaki soruları cevaplamaları için gerekli ortamı sağlamak zorundadır.

  • Empati göstermek: Uzaktan çalışmak ve sosyal uzaklaşmak birçok insanın izole hissetmesine neden olabilir. Ekip yöneticileri bu sorunları ele almaktan sorumludur, ancak İK departmanları da aynı derecede sorumlu olmalıdır. Bir çalışanın iş performansı pandemi ile ilgili zihinsel sağlık sorunları sebebi ile olumsuz etkileniyorsa, İK yardım etmek için destek ve kaynaklar sunmalıdır.

  • Uzun vadeli uzaktan çalışma desteği sunmak: Birçok kuruluş için uzaktan çalışma, en azından öngörülebilir gelecek için kalıcı bir çözüm haline gelmiştir. İK departmanları, pandeminin başlangıç aşamalarında zihin sağlığı iyileştirme ile ilgili çalışmalara başlatmış olabilir ancak bu desteğin devamı için uzun vadeli çözümler geliştirmesi gerekecektir.

2021'de, İK departmanının çalışanlara ruh sağlığı problemlerini minimize etmek için daha fazla kaynak sağlamak ve bunun için uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerekecektir. Bu stratejiler daha sonra işe alım sürecinin ön saflarında yer alacak ve İş veren markası (employer branding) olmak için önemli bir satış noktası haline gelecektir.


İşyerlerini yeniden açmayı planlayan kuruluşlar, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine öncelik verirken bunun nasıl yapılacağına karar vermek zorunda kalacaklar. Bu, fiziksel alanların yeniden düzenlenmesi ve şirket politikalarının güncellenmesi gibi girişimleri içerse de, zihinsel sağlığında denklemin bir parçası olması gerekir.


Gartner'den Caroline Walsh'un dediği gibi: “işyerine geri dönmenin sadece operasyonel bir meydan okuma değil aynı zamanda bir insan meydan okuması olduğu açıktır”

3. İK Teknoloji Trendleri: Veriye Dayalı Sezgilere

(data-driven insight) Güven


Salgın nedeniyle daha fazla çalışan uzaktan çalıştığı için, şirketler iş gücünün verimliliğini ve katılımını değerlendirmelerine yardımcı olacak araçlara giderek daha fazla yatırım yapıyorlar.


İK departmanları, zihinsel refahı dikkate alan bir çalışma ortamını korurken çalışanların hedeflere ulaştığından emin olmanın yollarını da bulmak zorunda.

İşverenlerin %16'sı artık iç iletişimi izlemelerine yardımcı olabilecek ve çalışanların neredeyse tamamının giriş izninin olduğu teknolojileri kullanılıyor.

Uzun zaman önce, İK departmanının anketleri ekiplere manuel olarak dağıttığı ve bu cevaplardan değerli bilgiler elde etmeye çalıştığı geleneksel çalışan bağlılığı ölçme günleri geçti. Gerçek zamanlı geri bildirime izin veren araçlar, çalışanların pandemi sırasında ortaya çıkan hızlı değişikliklere nasıl uyum sağladığını ve bunlarla nasıl başa çıktıklarını anlamak için kullanılan araçların başında gelmektedir.


İK uzmanları, sadece çalışanların verimliliğini değil, aynı zamanda refahını da ölçmek için araçlar kullanmaya başlamalılar. Tüm bu veriler, çalışma koşullarını iyileştirmek ve daha verimli işe alım kararları vermek kullanılabilir.


Çalışan anketleri, bir kuruluşun çalışanlarının nabzını ölçmek için güçlü araçlar olsa da, veriye dayalı sezgiler de geleneksel olmayan izleme tekniklerinden biri olarak öne çıkıyor. 2018'de Gartner, ankete katılan büyük şirketlerin %50'sinden fazlasının, çalışanları gözlemlemek için e-posta toplama ve çalışma alanı kullanımını izleme gibi geleneksel olmayan teknikler kullandığını açıkladı.


COVİD-19, İK departmanlarını kararlarını yönlendirmek için veriye dayalı sezgilere daha da fazla güvenmeye zorladı. 2021'de, İK teknolojisinin en önemli trendlerinden biri, İK liderlerinin veri toplamak ve bunları eyleme geçirilebilir sezgilere dönüştürmek için çeşitli izleme araçlarını keşfetmesini içerecektir.


4. Daha Akıcı Bir İş Gücünün Zorluklarının Üstesinden Gelmek


Hiç şüphe yok ki, COVİD-19, birçok işçinin işlerini kaybetmesine ve şirketlerin i iş gücü yönetimi modellerini yeniden gözden geçirmesine neden olan çok sayıda ekonomik belirsizlik getirdi.


Sözleşmeli veya serbest çalışanlar, işverenlere iş gücünü işe alma ve yönetme konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bu sebeple daha fazla kuruluş şu anda işe aldıkları sözleşmeli işçilerin sayısını artırıyor ve %32'si maliyet tasarrufu için tam zamanlı çalışanları sözleşmeli işçilerle değiştiriyor.


JLL Danışmanlık Genel Müdürü Peter Miscovich'e göre, işgücünün %80'i 2030 yılına kadar serbest olarak çalışacak.

2021 yılı için bu süreç, İK departmanlarının serbest veya sözleşmeli çalışanları çekmek için yeni strateji belirlemesi ve kaynaklar ayırması gerektiği anlamına gelir. Aynı zamanda çalışan performans ölçüm kriterlerinin tam zamanlı çalışmayan çalışanlar için de oluşturulmak zorunda kalması demek.


5. Çalışan Deneyiminin Yeni Tanımı


2020, birçok şirketi ve işçiyi çalışan deneyiminin ne anlama geldiğini yeniden düşünmeye zorladı. Daha az iş güvenliği ve uzaktan çalışmaya doğru bir kayma ile, çoğumuz nasıl, ne zaman ve nerede çalıştığımız konusunda “yeni bir normal” e uyum sağlıyoruz. Ama bu” yeni normal " 2021'de nasıl görünecek?

İyi haber, pandeminin çalışanların deneyimi üzerinde olumlu bir etkisi olmasıdır.

Mckinsey, uzaktan çalışma ile birlikte gelen esnekliğin, ABD merkezli çalışanlar arasında katılım ve refah seviyelerini artırdığını duyurdu. Buna benzer çalışmalar Türkiye'de de sonucun aynı olduğunu göstermektedir.


Ancak McKinsey, ankete katılanların % 80'inden fazlasının pandeminin iş yaşamlarını maddi olarak etkilediğini söylediğini de yayınladı. 2021'de İK departmanlarının, çalışanların katılım araçları ve şirket anketleriyle nasıl etkilendiğini daha net hale getirmesi ve daha sonra, her kuruluşa özgü çalışan deneyimini ve şirket kültürünü tanımlamaya başlamak için bu verileri kullanmaları gerekecektir.


Kaynak: Beekeper


215 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page