top of page

Küçük İşletmeniz İçin Neden İK'ya İhtiyacınız Var?Küçük işletmelerde, az sayıda çalışan olduğu için İK'nın rolü önemsiz görülebilir. Ancak çalışan sayısı az veya fazla olsun, çalışanlar bir şirketteki en önemli role sahiptir. Küçük bir şirkette, çalışanların etkili bir şekilde yönetilmesi şirketinizin büyümesini destekler ve çalışanlarınızın performansını artırır. Küçük bir işletmede İK uzmanları, İK'nın çeşitli alanlarını yönetmenizde rol alabilirler.


Küçük Bir İşletmede Temel İK İşlevleri

 • İşe Alım Süreci

 • Oryantasyon ve Çalışan Eğitimi

 • Performans Yönetimi

 • Çalışan El Kitapları

 • Şirket Kültürü ve Çalışan Bağlılığı


1. İşe Alım Süreci

Forbes İnsan Kaynakları Konseyi'ne göre, küçük bir işletmede İK'ya ihtiyaç duymanızın temel sebeplerinden biri, İK'nın mümkün olan en iyi yeteneği işe almanıza yardımcı olmasıdır.

Yapılandırılmış bir işe alma süreci ile bir İK uzmanı, şirketiniz için en iyi yetenekleri çekmenizde ve elinizde tutmanıza yardımcı olur. İşe alma süreci, iş tanımlarını oluşturmayı, iş ilanlarını yayınlamayı, özgeçmiş ve başvuru toplamayı, headhunting sürecini, kısa listeler oluşturmayı, adaylarla mülakat yapmayı, referans kontrollerinin yapılmasını ve son olarak iş tekliflerinin iletilmesini içerir. İK, kişilik testleri, davranış değerlendirmeleri, dil yeterlilik testleri, rol bazlı değerlendirmeler gibi uygulamalar ile adayların değerlendirme sürecinde de rol almaktadır.


Bir insan kaynakları uzmanı, işe alım sürecinde ayrımcılık ve uygunsuz soru sorma risklerini ortadan kaldırmanıza da yardımcı olacaktır.2. Oryantasyon ve Çalışan Eğitimi


İşe aldığınız iyi yeteneklerin yeni çalışma ortamlarına uyum sağladığından emin olmak için kapsamlı bir oryantasyon ve eğitim programı hazırlamak çok önemlidir. Onboarding süreci yeni işe alınan kişinin ilk gününden birkaç gün önce başlar. İK uzmanları oryantasyon sürecinin planlanmasında ve yürütülmesinde rol oynarlar. Oryantasyon programı her pozisyon için özel olarak hazırlanır ve yeni çalışanın rol ve sorumluluklarını net bir şekilde anlamasını sağlamak için birkaç haftayı kapsayabilir.


İK ayrıca çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek için mesleki eğitimler de düzenlemektedir. İK, üretkenliği artırmak amacıyla çalışanların belirli teknik veya sosyal becerilerini geliştirmek için çalışan eğitim programları hazırlar. Onboarding ve çalışan eğitimi, çalışanların elde tutulabilmesini etkileyen en önemli unsurlardan bazılarıdır.

Brandon Hall Group tarafından yapılan araştırma, güçlü bir işe alım sürecine sahip şirketlerin yeni çalışanları elde tutma oranlarını %82 ve üretkenliklerini %70'in üzerinde artırdığını ortaya çıkardı.


3. Performans Yönetimi


Küçük bir şirkette verimliliği artırmak için, İK uzmanları performans yönetim sürecinde çalışanların performanslarını takip ederek aktif rol alır. Performans yönetim sistemi, performans hedeflerinin belirlenmesini, performans incelemelerini ve performansı iyileştirmek için çözümler üretilmesini içerir. Düşük performans gösteren çalışanlar için İK, performansı artırmak için yapılandırılmış bir yol haritası içeren bir performans iyileştirme planı (PIP) hazırlar. Yapılandırılmış değerlendirme modellerinin çalışanlar arasında uygulanması ayrımcılık riskini ortadan kaldırır, performans değerlendirmelerinin tutarlılığını ve doğruluğunu artırır.


Forbes İnsan Kaynakları Konseyi'ne göre, gelecekte liderler alternatif performans değerlendirme yöntemlerine ayak uydurmak zorunda kalacak. Bu alternatif yöntemlerden bazılarının şunlar olduğu düşünülmektedir:

 • Sürekli geri bildirim vermek

 • Çalışanlarla işbirliği içinde hedeflerin belirlenmesi

 • Daha sık geri bildirim vermek

 • Çalışanların girdilerinden oluşturulan gelişim planları

 • Çalışanların yöneticilerine geri bildirimde bulunma fırsatlarının olması

Bir İK uzmanı, performans yönetimindeki son trendleri takip edebilir ve küçük işletmeniz için en iyi performans değerlendirme yöntemini seçebilir. Performans yönetimi sayesinde işveren, çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını da belirleyebilir.4. Çalışan El Kitapları


Çalışan el kitapları, çalışanlar ve yönetim arasında net bir iletişimin sağlanmasında önemli bir rol oynar ve çalışanların yönetiminde etkili olan önemli faktörlerden biridir.


Bir çalışan el kitabı, şirketin misyonunu, vizyonunu ve politikalarının yanı sıra çeşitlilik ve ayrımcılıkla mücadele, cinsel taciz, işe alma süreci ve disiplinle ilgili önemli kuralları içermelidir. Bir çalışan el kitabı, şirketin sınırlarını ve işverenin yükümlülüklerini ve çalışanların haklarını tanımlar. Çalışan el kitapları, hem işverenin hem de çalışanın faydalarını korumayı amaçlar. Çalışan el kitaplarında yan haklar, yıllık izin, işe alma ve işten ayrılma süreci gibi konularda net bilgiler yer almalıdır. Bir İK uzmanı, el kitabınızı güncel hale getirmek için var olan çalışan el kitabınızı gözden geçirmenize yardımcı olabilir veya sıfırdan yeni bir çalışan el kitabı oluşturabilir.


SHRM'nin Bir Çalışan El Kitabı Nasıl Geliştirilir kılavuzuna göre, bir çalışan el kitabının kapsaması gereken 5 başlık aşağıdaki gibidir:

 • İşverenin misyon beyanı

 • Eşit istihdam fırsatı beyanı

 • Sözleşmeden doğan sorumluluk reddi beyanı ve isteğe bağlı istihdam bildirimi (izin verildiği durumlarda)

 • Çalışan el kitabının amacı

 • Şirket hakkında arka plan bilgileri5. Şirket Kültürü ve Çalışan Bağlılığı


How to Hire and Keep Great People kitabının yazarı Mitch Gray'in dediği gibi: "Güçlü, canlı, pozitif şirket kültürü, çalışanlarına o kadar çok değer verir ki, kimse kendini yalnızca bir sayı gibi hissetmez."

Çalışan gelişimine ve bağlılığına odaklanan bir şirket kültürü oluşturmak, çalışanların üretkenliğini ve şirkete bağlılıklarını artıracaktır. Küçük bir işletme olarak büyümek için, çalışanlarınızın mesleki gelişimine yatırım yapmak performanslarını ve teknik becerilerini artıracaktır.


Olumlu gelişim odaklı bir kültürde çalışanlar kendilerini desteklenmiş hissederler ve bu da şirkete olan bağlılıklarını artırabilir. Eğitime ek olarak, şirketin sosyal etkinlikleri çalışanlar üzerinde canlandırıcı ve teşvik edici bir etki yaratabilir. Aynı zamanda şirket etkinlikleri çalışanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirecek ve olumlu bir atmosfer yaratacaktır.Küçük işletmeniz için İK desteğine ihtiyacınız varsa info@keiken.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.Kaynaklar


5 Reasons Your Small Business Needs A Human Resources Professional-Forbes Human Resources Council https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2016/11/03/5-reasons-your-small-business-needs-a-human-resources-professional/
How to Hire and Keep Great People by Mitch Gray https://www.amazon.com/How-Hire-Keep-Great-People/dp/1667186833SHRM - How to Develop an Employee Handbook https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/how-to-guides/pages/developemployeehandbook.aspx#:~:text=The%20topics%20included%20in%20the,background%20information%20on%20the%20company.

The True Cost of a Bad Hire - Brandon Hall Group https://b2b-assets.glassdoor.com/the-true-cost-of-a-bad-hire.pdf


80 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page