top of page

Psikolojik dayanıklılığın işyerindeki rolü nedir ve nasıl geliştirilir?

Güncelleme tarihi: 29 Ara 2022Günümüzde insanlar iş yerlerinde çeşitli sebeplerden kaynaklanan zorluklarla karşılaşabiliyorlar. İş yerindeki bu tür zorluklar, çalışanlarda kolayca stres yaratabiliyor. APA'nın 2010 Amerika'da Stres anketine göre iş, en önemli stres kaynaklarından biridir. Psikolojik dayanıklılık, çalışanların bu zorluklara daha kolay uyum sağlamasına ve iş stresiyle daha iyi başa çıkmasına sebep olan önemli bir beceridir.


Dayanıklılık, zor koşullardan hızlı bir şekilde toparlanma yeteneği olarak tanımlanabilir. Dayanıklı bireyler, olumsuz durumların kendilerini engellemesine izin vermezler, kolayca uyum sağlayıp ilerlemeye devam edebilirler. Bu bireyler, daha yüksek bir uyum düzeyine ve olumsuz duygulara karşı yüksek bir toleransa sahiptir.

Psikolojik dayanıklılık ve bireyin iyilik hali birbiriyle bağlantılı iki kavramdır. Bireyin iyilik hali, kişinin genel işlevselliğiyle alakalı deneyimlerini içerir, iyilik hali duygusal, fiziksel ve psikolojik bileşenlerden oluşur. Psikolojik dayanıklılık iyi bir stres yönetimi süreci için çok önemli bir özellik olduğundan insanların olumsuz durumları kontrol etmesinde ve iyilik hali üzerinde oluşacak olası negatif sonuçları önlemede rol oynar. Bu yüzden, dayanıklılığın iyilik hali üzerinde pozitif bir etkisi vardır diyebiliriz.


2022 Global Dayanıklılık Raporu'na göre, olumsuz durumlar dayanıklılık becerileri üzerinde canlandırıcı bir etkiye sebep olabiliyor. Çalışmada, yaşamlarımız üzerindeki olumsuz etkisine rağmen pandemi sırasında bile insanların aylar içerisinde dayanıklılık geliştirip eski hallerine dönebildikleri gösteriliyor. Dayanıklılık becerilerinin, bir pandemide bile iyilik halini, psikolojik ve fiziksel sağlığı destekleyici bir rol oynadığı ifade ediliyor.


Çalışanlar arası daha iyi iletişim, azalan tükenmişlik sendromu ve artan üretkenlik işyerinde dayanıklılığın getirdiği faydalardan bazılarıdır. Günümüzün son derece talepkar çalışma ortamında, işyerinde dayanıklılığı anlamak hem çalışanların hem de şirketin çıkarlarını korumak adına dayanıklılık becerilerini geliştirebilmek için önemli bir konudur. Bu sayede çalışanın mental sağlığında, örgütsel bağlılığında ve zor durumları yönetme becerilerinde olumlu etkiler gözlemlenebilir.


Psikolojik olarak dayanıklı bir iş gücü oluşturmak için işverenlerin yapabileceği birçok şey vardır, işte bunlardan bazıları:1- İşyerinde Psikolojik Dayanıklılık Eğitimi:


İşverenler, çalışanların dayanıklılık becerilerini geliştirmek için dayanıklılık eğitimi vermeyi düşünebilirler. Dayanıklılık eğitimi daha iyi bir grup çalışmasına ve daha pozitif bir grup iletişimine sebep olabilir.


Liderlik etme şekli büyük ölçüde dayanıklılık becerilerine bağlı olan stres yönetimine ve iletişim tarzına bağlı olduğu için yöneticiler de kendi dayanıklılık becerilerini geliştirmeye odaklanabilirler. Sadece yöneticilere özel olarak liderlik tarzı ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiye göre bir eğitim hazırlanabilir.


Dayanıklılık eğitimi, şirketin ihtiyaçlarına göre çevrimiçi eğitim, grup tabanlı eğitim ve bire bir eğitim gibi farklı şekillerde verilebilir. Düşündürücü senaryolar ve simülasyonlarla iyi tasarlanmış bir eğitim, çalışanların dayanıklılık becerilerini geliştirmesinde fayda sağlar. Dayanıklılık eğitiminin, psikososyal işlevselliği artırdığı ve performansı iyileştirdiği, ayrıca çalışanlarda ruh sağlığı ve öznel iyi oluş üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur (Robertson et al., 2015).2- Pozitif Bir Şirket Kültürü Oluşturmak:


Destekleyici bir iş ortamı ve çalışanlar arası güvenilir iletişimin olması, iş yerinde psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesini kolaylaştıran etkenlerdendir. İşyerinde destekleyici sosyal ilişkilerin olması, çalışanların iş streslerini daha iyi yönetmelerini sağlar.


Şirket kültürü, dayanıklı davranışları teşvik etmede önemli bir role sahiptir. Yöneticilerin davranışları çalışanların dayanıklılık becerileri geliştirmelerinde teşvik edici bir rol oynayabilirken aynı zamanda destekleyici olmayan bir ortamın oluşmasına da sebep olabilir. Yöneticiler çalışanlarını endişelendikleri konular hakkında özgürce konuşmaları ve işteki zorluklarla ilgili daha fazla yardıma ihtiyaç duyduklarında destek aramaları için teşvik etmelidir. Çalışanlar yalnız olmadıklarını, iş arkadaşları ve yöneticileri dahil diğer çalışanlardan destek alabileceklerini hissetmelidir. Bu tür bir destekleyici ortam sayesinde, çalışanlar iş stresi ile karşı karşıya kaldıklarında yönlendirilebilir ve gelişmeleri için geri bildirim alabilirler. Ekip olarak zor durumları yeni şeyler öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat olarak görmek dayanıklı bir iş gücü oluşturmada etkili olabilir.3- Fiziksel ve Psikolojik Sağlığın Desteklenmesi:


Fiziksel sağlık ve psikolojik sağlık birbiriyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bir bireyin fiziksel durumu, psikolojik durumunda önemli bir rol oynarken bunun tam tersi de geçerlidir. Bu yüzden, iş yerinde psikolojik dayanıklılığı geliştirmek için; işverenler, çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlıklarına dikkat etmelidir. Spor salonu üyelik imkanı sağlayarak, ekip olarak yapılabilecek spor aktiviteleri planlayarak ve sağlıklı yiyecekler içeren bir iş yeri mutfağı oluşturarak, iş verenler çalışanlarını sağlıklı beslenmeye ve aktif bir yaşam tarzı benimsemelerine teşvik edebilir. Spor yapmanın getirdiği psikolojik faydalar bilimsel olarak biliniyor. Egzersiz yaparken salgılanan bazı hormonlar stres yönetimi daha kolaylaştırıyor.


Uyku kalitesi, 2022 Global Dayanıklılık Raporu tarafından bireylerin psikolojik dayanıklılık seviyesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi olarak listelenmiştir. Kaliteli gece uykusunun fiziksel ve psikolojik sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, iyi bir iş-yaşam dengesinin sürdürülmesi, insanların her gün yeterince kaliteli gece uykusu alarak psikolojik olarak daha dayanıklı hale gelmeleri için de çok önemlidir.


Ayrıca, bazı kişilerin fiziksel veya psikolojik durumları nedeniyle belirli sağlık hizmetlerine erişmeleri gerekebilir. Çalışanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri ve uzmanlardan hizmet almaları işverenler tarafından desteklenmelidir.


Psikolojik olarak dayanıklı bir iş gücü geliştirmeyi mi planlıyorsunuz? Size bu konuda yardımcı olabiliriz! Bizimle info@keiken.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.


KaynaklarRobertson, I.T., Cooper, C.L., Sarkar, M., & Curran, T. (2015). Resilience training in the workplace from 2003 to 2014: A systematic review. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88, 533-562.


Hartmann, S., Weiss, M., Newman, A., & Hoegl, M. (2020). Resilience in the workplace: A multilevel review and synthesis. Applied Psychology, 69(3), 913-959.

30 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page